lärarhandledning

Hamna inte i skuldfällan 

 

Introduktion

Den digitala lektionen ”Hamna inte i skuldfällan” kan utgöra en viktig del av din undervisning om privatekonomi. Den är avsedd att ge kunskap om konsekvenserna av att handla på kredit och inte sköta sin privatekonomi. Lektionens syfte är att vara tankeväckande och stimulera eleverna till ökad inlärning och förståelse genom att vara uppbyggd runt exempel på situationer som de själva kan relatera till och identifiera sig med. Den innehåller inte bara en beskrivning av vad som händer om de inte sköter sin privatekonomi utan förklarar även vad man skall göra då man fått en betalningspåminnelse eller ett inkassokrav.

Du som lärare får genom Spendido ett varierat och roligt undervisningsmaterial som du kan välja att på egen hand utveckla, förlänga eller fördjupa beroende på hur du vill lägga upp din undervisning utifrån dina elevers behov och förutsättningar. Lektionen består av konkreta exempel från verkligheten, räkneexempel som eleverna själva ska lösa med hjälp av funktionerna på elevsidan. Du kan också använda lektionen utan elevsidan. Under lektionen får dina elever ökad förståelse för delar av Skolverkets centrala innehåll inom det privatekonomiska området i kurserna Samhällskunskap 1a och 1b.

Lektionen är användarvänlig och lätt att sätta sig in i och är indelad i olika sektioner. Du kan välja att jobba med innehållet så som det står presenterat eller bredda och fördjupa kunskapsstoffet. En av de saker som vi verkligen vill lyfta och som gör lektionen engagerande är att den lätt kan utvecklas till att innehålla egna sektioner med eget material om saker som du eller dina elever vill fördjupa er i eller som är dagsaktuellt. Den går också att förändra utifrån dina elevers förkunskaper och behov sett till Skolverkets kunskapskrav samt dina tankar och idéer på området. –Mia Jacobsson, gymnasielärare

Detta gör du lätt och smidigt i slutet på varje sektion och förklaringen till hur du gör hittar du nedan.

Du kan använda sajten utan att logga in; men genom att skapa ett konto får du möjlighet att spara din egen individuellt utformade lektion.

Symboler

I vissa av sektionerna i lektionen syns symboler till vänster om rubriken. Dessa är till för att påminna och hjälpa dig genom din lektion. Se förklaring nedan.

pilnerikon

Scrolla till nästa sektion

plusikon

Lägg till en egen sektion

editikon

Lägg till en quiz

editikon

Redigera egen sektion

diskuteraikon

Diskussionsämne

raknaikon

Räkneuppgift, individuell, i grupp eller läraren visar

appikon

Eleverna deltar med hjälp av sin padda, dator eller mobil

Att lägga till en ny egen sektion

För att du som lärare skall kunna göra lektionen på dina villkor och anpassa den till dina elevers behov har vi
gjort det möjligt för dig att lägga till ditt eget innehåll. Om du vill fördjupa dig i ett ämne kan du enkelt lägga till ditt eget innehåll i lektionen.

För att skapar din egen sektion, gör du så här:

 1. -Klicka på plustecknet
 2. -Skriv rubrik
  -Klistra in eller skriv en text (ett tips är att inte använda för långa texter)
  -Lägg till en bild genom att klicka på ”Välj bild”
 3. -Lägg till en film från tex Youtube genom att klistra in URL länken i fältet [lägg till film]
 4. -Man kan även spara en artikel som väckt intresse och kan fungera som diskussionsunderlag. 
  -Klicka på ”Spara din sektion”
  Klart, så enkelt är det att lägga till en ny sektion.
 5.  

När du har skapat en eller flera egna sektioner klickar du på ”Visa din lektion” högst upp på sidan. Det är under rubriken ”Visa din lektion” som din personliga lektion sparas för visning inför klassen. Spara gärna denna länk som ett bokmärke för snabb och enkel åtkomst.

Du kan när som helst ändra och redigera innehållet.

Vill du ta bort en sektion som du skapat, klicka på plustecknet på din sektion och välj ta bort.

Skapa en quiz – så här gör du

Här har du lägga till en fråga mitt i lektionen som eleverna besvarar i sin enhet. Din quiz är kopplad till dina elever genom en kod som genereras för varje lektion. Du kan välja mellan Spendidos färdiga frågor eller formulera dina egna frågor och svar. Du kan skapa upp till tolv frågor i varje quiz och du kan skapa hur många quiz du vill.

För att skapa din egen quiz, gör du så här:

-Klicka på symbolen för quiz (Q)
-Vill du använda Spendidos färdiga frågor kan du se svarsalternativen genom att klicka på pilen till höger om frågan. Välj frågan genom att klicka på knappen ”välj fråga”. Frågan hamnar då i listan till höger.
– Vill du skapa egna frågor klickar du på fliken ”skapa din egen fråga”. Formulera din fråga samt dina svarsalternativ. Lägg till upp till fem svarsalternativ. Glöm inte att markera rätt svar. När du är klar klickar du på ”spara och välj” och din fråga hamnar i listan till höger
-Du kan blanda Spendidos frågor med dina egna.
-När du är klar med dina frågor döper du din quiz i fältet längst ner till höger, sparar som din nya quiz och den placeras nu i din lektion och du startar quizen genom ett knapptryck.

Du kan när som helst redigera eller ta bort frågor från din lista genom att klicka på pennan eller minustecknet.

Vill du ta bort en quiz som du skapat, klicka på symbolen för quiz (Q) och välj ta bort.

 

Lycka till!

Att använda quizen i lektionenAtt jobba med quiz är både kul och enkelt.

Eleverna öppnar quizmodulen på sin enhet och skriver in en kod som de får av dig.
När eleverna knappat in koden klickar du på ”starta quiz”. Eleverna får då genomföra din quiz på sina enheter och svara på frågorna.

När alla frågor är besvarade klickar eleven på ”slutför och skicka in dina svar”

När alla har svarat klickar du på ”visa svar”. Då kommer klassens samlade resultat fördelat på hur eleverna svarat som staplar.

Eleverna får en lista på sina svar så att de kan se sitt individuella resultat.

Quizen brukar ge upphov till roliga och givande diskussioner och är uppskattat av eleverna.

Elevsidan av Spendido

Till lektionen hör en elevsida. Denna nås från startsidan spendido.org och är ett roligt och användbart komplement till din lektion. Den bidrar till ökad kunskap genom att eleverna kan ”testa själva” och ger upphov till bättre interaktion mellan lärare och elever.

Med Spendido kan eleverna räkna på ränta, avbetalning och vilka konsekvenser uteblivna betalningar medför. I Spendido finns en inbyggd quiz-funktion där du ställer frågor och eleverna svarar. Dessutom finns en ordlista över krångliga ord samt goda råd för att undvika att hamna i skuldfällan.

Lektionen steg för steg

Sektion 1 - Introduktion

Bilden introducerar lektionen för dina elever och skapar en känsla för vad den kommer att handla om. Detta är en lektion som kommer att fokusera på att förtydliga vad det är att handla på kredit, vilka former av kredit som finns och vilka kortsiktiga respektive långsiktiga konsekvenser det blir av att missköta sin privatekonomi. Den ger tillfälle att räkna på de reella kostnaderna i samband med köp på avbetalning, och ger svar på vad man kan göra om man misskött sina kreditköp.

Sektion 2 - Ungdomar berättar

Sektionen ”så är det att vara fast i skuldfällan” innehåller ljudfiler som återger tre olika karaktärers erfarenheter av att handla på kredit. Bakom varje persons karaktär och knapp finns en historia. Lyssna på vad Abbe, Tessan och Leon har att berätta. Baserat på vilken årskurs du undervisar kan man ställa frågor om elevernas egna erfarenheter av krediter. För de senare årskurserna kan finnas anledning att tala om studenten – de kostander det innebär och faktumet att de flesta hunnit fylla arton år och därför kan ta krediter. Om eleverna inte har egna erfarenheter av det som de olika karaktärerna berättar om så är tanken att du skall ha möjligheten att gå tillbaka och ha Abbe, Tessans och Leons situation som utgångspunkt för en diskussion. Uppmärksamma gärna avsluten i deras berättelser. De har tre olika sätt att se på sin situation.

Sektion 3 - Vart är vi på väg?

Sektion tre bygger på ett diagram som visar ungdomars skuldsättning från 2010 fram till 2015.

Kort bakgrundsfakta

Antalet personer som idag är skuldsatta hos Kronofogden är ca 420 000. År 2015 var den sammanlagda skulden hos Kronofogden 72 miljarder kronor. Det är mer än regeringens totala budget för skolan år 2016. (Källa: Regeringens budgetproposition för 2016 utgiftsområde 16)  

2015 var över 36 000 ungdomar skuldsatta hos Kronofogden. Idag riskerar 1 av 10 gymnasieelever att hamna hos Kronofogden. (Källa: Kronofogdens statistik om 36 000 ungdomar mellan 18-25 år i skuld/323 100 elever på gymnasiet i Sverige). Andelen unga vuxna som skuldsätter sig har dock minskat med 11 procent under de senaste åren. Det är glädjande, men fortfarande hamnar alltför många unga hos kronofogden.

Enligt Kronofogden är en av orsakerna till att skuldsättningen bland unga minskat efter 2012 den lagstiftning som då trädde i kraft vilken innebar att föräldrar inte längre kunde skuldsätta sina barn under 18. Idag betyder det att färre ungdomar över 18 år går skuldsatta in i vuxenlivet.

Titta på diagrammet tillsammans med dina elever och väv gärna samman ovanstående fakta med följande förslag till diskussionsfrågor: (Lägg gärna in dessa som en egen sektion)

  • Vad är det som gör att vi kan tänka oss att sätta oss i skuld? Finns det kanske olika anledningar? 
  • Vad blir konsekvenserna, på olika nivåer och i olika delar av samhället  tänk stort, av att vi lättare kan ta lån och sätta oss i skuld?
  • Tror ni att era föräldrar möttes av samma krav på prylar som en del av en livsstil som ni har då de var unga? Hade deras föräldrar i sin tur samma krav som de hade?
  • Tror ni att de någonsin sparat ihop till något de velat ha? Har du någonsin sparat ihop till något du vill ha?(Uppmuntra gärna dina elever att gå hem och diskutera dessa frågor till sina föräldrar).
  Hur bidrar sociala medier till konsumtion idag? Anser ni att unga bloggare och influencers är en anledning  till ungas skuldsättning genom att uppmuntra till att hela tiden köpa nya saker? Och i så fall, borde de ta ett större ansvar?

Sektion 4 - Vad är en kredit?

Sektionen ”Vad är egentligen en kredit” ger alla elever förståelse och kunskap om vad kredit är och hur vi kan handla på kredit. Informationen finns inte synlig på sidan från början utan tanken är att du först skall börja med att se vilka förkunskaper dina elever har genom att ställa frågor och skapa en dialog. Du kan till exempel fråga dem hur de vanligtvis köper saker och om de vet vad det är att handla saker på kredit. Be dem gärna förklara (om de kan) vad en kredit är och varför det är bra eller mindre bra att handla på kredit och om de kan ge exempel på en kredit som de tagit. Bakom sidans olika knappar döljer sig sedan förklaringar till begreppen, SMS köp kredit, avbetalning, kreditkort och faktura. Fördjupa gärna diskussionen genom att till exempel gå igenom, för ämnesområdet, specifika lagar och vilka rättigheter och skyldigheter dessa ger så gör du det smidigt genom att använda funktionen som finns för att lägga till eget material. En diskussionsfråga – Vad tror ni att man vanligtvis lånar pengar till? Beroende på vad de svarar kan man lägga upp diskussionen efter vad som är sunda och nödvändiga lån (exempelvis bostad eller studier) och vad som är att låna för konsumtion.

Sektion 5 - Vad händer om jag inte betalar?

Tidigare har ni i klassrummet talat om vad kredit är och dess olika former. I den här sektionen kan man fråga eleverna om deras uppfattning om konsekvenserna av att inte betala sina fakturor och krediter. Bilden fungerar som en markör av att nu byter vi perspektiv och lyfter samtidigt några relevanta och aktuella frågeställningar. Fånga gärna upp dina elevers frågor och skapa en naturlig övergång till nästa sektion som kommer handla om ett ärendes gång – från faktura till Kronofogden. Tips! Det kan vara kul att skapa en quiz innan den här sektionen för att kolla elevernas kunskaper om vad som händer om man inte betalar i tid.

Sektion 6 - Från faktura till kronofogden

Mätaren i sektion 6 förklarar vad som händer om man inte betalar en faktura före förfallodatum. Beroende på hur långt efter man blir med betalningen desto större konsekvenser får det, därav den mer och mer alarmerande färgskalan, det gröna fältet som övergår i ett gult fält som sedan blir orange och avslutningsvis farligt rött. Till att börja med får du gärna ge en kort förklaring till vad Kronofogden och  inkassobolag är för något och vad deras uppgifter är.

Såhär fungerar det:

-från faktura till Kronofogden

 1. 1. Om du har handlat något och du har handlat det på kredit får du alltid en faktura. Fakturan säger alltid hur mycket du skall betala och före vilket datum du skall ha betalat fakturan. Sista datumet för betalning kallas för förfallodatum.
 2. 2. Om du glömmer bort eller inte kan betala din faktura får du oftast en påminnelse om att du skall betala din faktura. Det finns dock inget lagstadgat krav på att skicka påminnelser även om det är praxis. Fakturor kan därför, lagligt, skickas till inkasso för hantering redan direkt efter förfallodatum. I samband med påminnelsen tillkommer oftast en påminnelseavgift. Det händer dock att företag inte påminner sina kunder om att man skall betala sin faktura och det är således mycket viktigt att själv komma ihåg vad man handlat och vilka fakturor som man måste betala.
 3. 3. Om du inte betalar din faktura efter påminnelsen så kan du få ett inkassokrav. Ett inkassokrav är belagt med en ännu högre avgift än vad påminnelsen var och ditt köp blir indirekt mer och mer kostsamt.
 4. 4. Om du inte betalar efter inkassokravet heller kan den du är skyldig pengar kontakta Kronofogden för att ansöka om ett betalningsföreläggande. Om du får ett betalningsföreläggande kan du välja att betala det eller att inte betala det. Om du väljer att betala det så händer inget mer än att du har fått betala mer för ett köp än vad du skulle gjort om du betalat fakturan från början.
 5. Om du däremot inte betalar ditt betalningsföreläggande så kan det få stora konsekvenser för dig men det återkommer vi till längre fram.

Sektion 7 - Vad slarv kostar

Här tydliggörs de ekonomiska konsekvenserna av att inte betala en faktura. Visa gärna kopplingen mellan de olika färgerna i mätaren och på staplarna för dina elever. Den röda färgen signalerar att det inte bara blir kostsamt att inte betala ett betalningsföreläggande från kronofogden utan att det också kan ge mer långsiktiga konsekvenser.

Sektion 8 - Vad kostar saker egentligen?

Du kan antingen skriva in varans pris direkt eller dra i slidern. I den första fliken som handlar om att köpa på avbetalning reglerar slidern varans inköpspris. Med räknaren kan du visa vad det totala priset blir när man köper på avbetalning. I den andra fliken får man se hur priset på en vara stiger i takt med att man missköter sin ekonomi. Nu kan ni arbeta med givet räkneexempel tillsammans. Du kommer också att få tillfälle att förankra några fler viktiga begrepp, så som avbetalningsavgift, ränta, effektiv ränta, fakturaavgift och uppläggningsavgift.

Sektion 9 - Eleverna räknar själva

Här jobbar eleverna i räknaren på elevdelen av spendido.

De ska själva räkna ut hur dyra solglasögonen faktiskt kan bli om man väljer att köpa dem på kredit. De har all information som de behöver i annonsen och du kan bestämma hur du vill att de skall arbeta, enskilt eller i grupp, lite utifrån hur du känner att dina elever fungerar bäst.

Lägg gärna till fler egna räkneexempel i en egna sektioner, det gör du med hjälp av +/-tecknet.

Sektion 10 - Konsekvenserna

Den mörka sektionen är viktig och skall skapa en ökad förståelse för att kreditköp inte bara påverkar privatekonomin kortsiktigt utan också förutsättningarna för att få lån, bostad och arbete längre fram i livet. Den första bilden är avsedd att väcka elevernas uppmärksamhet och förtydliga konsekvenserna av att inte sköta sin privatekonomi. Följ upp och kommentera de olika begreppen och förklara kopplingen till kommande sektion där personer som arbetar på bank, som hyresvärdar eller säljer mobilabonnemang berättar mer om konsekvenserna av en betalningsanmärkning.

Sektion 11 - Konsekvenser enligt beslutsfattarna

Christer Solman, Nickolaus Karlsson och Gunilla Brette förklarar hur deras respektive arbetsgivare ställer sig till att erbjuda tjänster och varor till personer med betalningsanmärkning. Lyssna till respektive ljudfil och fånga upp diskussionen efteråt.
Är eleverna medvetna om hur dessa samhällsaktörer ser på betalningsanmärkningar? Vad tänker de om detta? Är det rätt att man nekas detta om man inte skött sina betalningar?

Sektion 12 - Om man fått ett brev – är det kört då?

Här kan du återkoppla till berättelserna från Abbe, Tessan och Leon i sektion två.
Vad ska man göra om man hamnar i samma situation som de gjort?
Vad anser eleverna om deras respektive sätt att se på sina situationer?
Fråga gärna vad eleverna tror att man skall göra om man slarvat med en avbetalning eller faktura och får ett inkassokrav. Samla upp elevernas tankar och förslag och återkoppla gärna kring nedan konkreta råd:

Agera och sopa inte saker under mattan – ta snabbt kontakt med företaget som skickat ut inkassokravet. Om man känner att det är svårt att betala av hela skulden med en gång så kan oftast inkassobolagen hjälpa till med att göra en avbetalningsplan.

Prata med familj eller vänner – de kanske kan hjälpa till. Om det går är det bättre att komma överens med dem om en avbetalningsplan än att få en betalningsanmärkning

Ta kontroll över din ekonomi – sök rådgivning och försök att få tips och råd. Det kanske exempelvis finns vissa fakturor som man måste prioritera framför andra.

Låt inte skamkänslor hindra att du söker hjälp. Många människor hamnar någon gång i livet i en utsatt ekonomisk situation, vissa värre än andra och många saker spelar in. Arbetslöshet, dödsfall eller skilsmässa kan vara startskottet för skuldsättning. 

Gör en budget. För att bättre kunna planera din ekonomi; gör en budget varje månad. Ställ upp inkomster och utgifter och anpassa din konsumtion efter din inkomst.

Sektion 13 - Tips för att undvika skuldfällan

Lektionen avrundas med några konkreta råd att bära med sig in i framtiden.

Dessa tips återfinns också i Spendidos elevsida. Där finns också en användbar ordlista som förklarar privatekonomins ibland lite svåra begrepp.

Sektion 14 - Avrundning.

Ge eleverna en kort sammanfattning av lektionen. Krediter är bra och nödvändiga och får vårt samhälle att gå runt, men ett skadligt kreditbeteende kan försena klivet in i vuxenvärlden. Man måste förstå hur krediter fungerar och konsekvenserna av att betala sent eller att inte betala alls. Det gäller att sköta sin ekonomi och budgetera inkomster och utgifter.