–En interaktiv lektion i privatekonomi

Ämnet privatekonomi

Privatekonomi kan vara krångligt. För alla. Idag är det enklare än någonsin att hamna i skuldfällan, med lättillgängliga krediter, köp på avbetalning och löften om snabba lån. Därför startade vi ett projekt som syftar till att öka ungdomars medvetenhet om krediter och vad det kan innebära att inte kunna betala den kredit man åtagit sig.

I några års tid har vi nu rest runt och föreläst i skolor, där vi snabbt förstod att lärare ofta tyckte att läromedlen och framförallt handledningarna för privatekonomi var undermåliga.

Efter en förstudie hos både lärare och elever föddes Spendido. En interaktiv webblektion i privatekonomi som svarar upp mot delar av kraven i dagens läroplan. Spendido är tänkt att vara ett verktyg som förenklar lärares vardag genom att situationsanpassa undervisningen i privatekonomi efter studenters förkunskaper eller önskemål.

Funktioner i Spendido

Med Spendido kan man räkna på vad saker kostar på avbetalning, hur ett betalningsärende kommer till inkasso och vad som blir konsekvenserna av en anmärkning hos Kronofogden. Alla har vi någon gång längtat efter att bli vuxna och självständiga. Krediter är bra och nödvändigt och får vårt samhälle att gå runt – men ett skadligt kreditbeteende kan försena klivet in i vuxenvärlden.

Eleverna använder Spendido-appen och kan själva, under och efter lektionstid, räkna på ränta, avbetalning och vilka konsekvenser uteblivna betalningar medför. Dessutom finns en ordlista över krångliga ord samt tips för att undvika skulfällan.

Spendido ger även en röst åt unga som delar sina berättelser om vad tidig skuldsättning inneburit för dem, men även samhällsaktörer som förklarar vad konsekvenserna kan bli. Bostad, mobilabonnemang och jobb – allt kan sättas på spel om man råkar ut för en betalningsanmärkning.

Lektionen är dessutom skalbar vilket innebär att lärare enkelt kan lägga till eget material i lektionen såsom texter, bilder och filmer från tex Youtube.

Lägg ytterligare en pusselbit i kraven för läroplanen gällande privatekonomi genom att använda Spendido som ditt stöd i undervisningen!

Välkommen till Spendido.

Vårt sätt att göra skillnad

Spendido är ett initiativ av Intrum Justitia i syfte att minska skuldsättningen bland unga.

Varje år publicerar Intrum European Payment Report och European Consumer Payment Report där vi delar insikter i effekterna av sena betalningar för företag och konsumenters betalningsbeteende i Europa.

Spendido är vårt sätt att hjälpa och förbereda nästa generation för samhället som det ser ut idag. Vårt sätt att göra skillnad på riktigt.

BOKA EN FÖRELÄSARE – KOSTNADSFRITT

Skriv ett mejl till: kontakt@spendido.org eller ring 08-616 77 53